Colorado Avenue (2014-2015)

Lars Sunds kritikerrosade berättelse om emigrationen till Amerika i slutet av 1800-talet. Den österbottniska drivkraften till att göra någonting stort av sitt liv, men också om hur svårt det kan vara att försonas olika generationer emellan. Pjäsens huvudperson, fiskardottern Hanna Östman växer upp i den fiktiva österbottniska byn Siklax, och emigrerar som ung till Amerika [Läs mera...]