Närpes Teaters dataskyddspolicy 20.05.2018

Behandling av personuppgifter
Närpes Teater samlar in den information som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss. Det kan handla om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och mobilnummer. Ovannämnda person- och kontaktinformation kommer också Närpes Teater tillhanda om du köper biljetter till våra föreställningar via vår tjänsteleverantör Oy Netticket Finland Ab. För närmare information gällande Oy Netticket Finland Ab och deras datasekretessförklaring, vänligen besök deras webbplats www.netticket.fi
Informationen Närpes Teater samlar in, behövs för att upprätthålla kundförhållandet och kunna betjäna dig som teaterbesökare på bästa sätt.

Om du lämnar dina person- och kontaktuppgifter till Närpes Teater samtycker du till behandling av dem.

Vem delar vi informationen med
Dina person- och kontaktuppgifter hanteras enbart av Närpes Teater och ifall du köper biljett till våra föreställningar är uppgifter även tillgängliga för Oy Netticket Finland Ab. Utöver detta kan personuppgifter vid behov komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Lagringstid
Dina uppgifter sparas inte längre än vad som krävs för att uppfylla syftena som nämns under behandling av personuppgifter.

Hävningsrätt och rätt till information gällande personuppgifter
I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till information vi behandlar om dig och möjlighet att rätta till denna information om den är felaktig eller inkomplett. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om informationen inte längre behövs i det syfte den blivit insamlad. En fritt formulerad korrigerings- eller raderingsbegäran tillsändes Närpes Teater på info@narpesteater.fi Din begäran behandlas inom 30 dagar. Likaså kan du begära ut dina uppgifter 1 gång/år kostnadsfritt på samma tillvägagångsätt som med korrigerings- eller raderingsbegäran.

Frågor gällande behandling av personuppgifter och dataskydd
Närpes Teater c/o Simon Nystén
Vasavägen 1634, 64610 Övermark
e-post: info@narpesteater.fi